Telefon: 0480-45 87 87
E-post: info@infoserviceab.se

Helsingborg

Besöks- och leveransadress:
Kastellgatan 8, 254 66 Helsingborg

En kontakt, en helhetsleverantör, oändliga möjligheter.

Ingemar Queckfeldt
Platschef / Säljare
Mobil: 070-341 79 80
ingemar.q@infoserviceab.se
Martin Nilsson
Säljare
Mobil: 076-314 08 23
martin.nilsson@infoserviceab.se