• böcker

Tryck och print: Böcker och magasin

Gör ett bestående intryck

En bok är ett medel för kommunikation, innehållet kan variera. Utifrån syfte och innehåll rekommenderar vi papper och omslag till din bok. Vill du i stället trycka en tidning, en företagstidning, eller en personaltidning? Inga problem. Vi trycker stora som små upplagor.

Kontakta oss

Sara Bernhardsson
Direkt: 0480-45 87 92
Mobil: 070-293 03 25
E-post: sara.bernhardsson@infoserviceab.se

Anette Silver
Direkt: 0480-45 87 76
Mobil: 070-685 17 03
E-post: anette.silver@infoserviceab.se