Vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Vi strävar hela tiden efter hög kvalitet och en arbetsprocess som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Certifikat och diplom i all ära och vi är stolta över de vi har men det viktigaste är att vi dagligen gör ett bra miljöarbete med kvalitet. Det är det som gör skillnad.

Vårt tryckeri tar miljöhänsyn

Vi verkar i en bransch som tagit stora steg framåt för att minska sin negativa miljöpåverkan i möjligaste mån. Nya material, förbättrade produktionsmetoder med allt mindre kemikaliehantering och framförallt betydligt lägre utsläpp är några av de faktorer som branschen arbetar med. Vi på Infoservice har en digital produktion av trycksaker vilket gör att kemikaliehanteringen är minimal. Vi tar vårt ansvar, erbjuder kunderna ett aktivt bra val för miljön då de papper som vi främst använder är miljöklassade enligt:

  • FSC och/eller
  • EU Ecolabel
  • Svanen

Vill du veta mer om vilka miljöanpassade papper du kan använda för din nästa tryckproduktion, fråga din projektledare.

De underentreprenörer vi nyttjar för offsettryck är Svanenlicensierade och vi själva arbetar utifrån motsvarande krav.

Transporter ska göras miljösmart

Alla transporter, både tjänsteresor och leveranser, försöker vi så långt som möjligt att samordna för att både spara tid, pengar och miljö. Lokala leveranser sker nästan uteslutande med vår egen elbil.

Vår FR2000-certifiering visar att vi tar miljön på allvar, vi arbetar med ständiga förbättringar där vår miljöpolicy och miljömål är i fokus.

Miljö och kvalitet

FR 2000 certifiering

Vi arbetar ständigt med förbättringar genom FR2000, ett svenskt ledningssystem som innefattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande. Vill du veta mer om vårt miljö- och kvalitetsledningssystem?

DETTA INNEBÄR FR2000
certifiering fr2000

Samhällsengagemang

Organisationer som gör något extra för att samhället ska utvecklas är något som vi tycker extra mycket om. En trygg, säker och rättvis vardag ger både individer och samhället möjlighet att växa och utvecklas. Vi kallar vårt engagemang för Ett schysstare Kalmar.

Vi stödjer:

  • Ikeas insamling av mjukisdjur till barnsjukhuset
  • Arbetsgivarringen Kalmarsund
  • Kalmar Stadsmission
  • Världens Barn-loppet
  • LSS-Kampen

Print &
tryck

Vårt tryckeri kan ta fram alla de trycksaker ditt företag kan tänkas behöva.

Print & tryck

Profilreklam & arbetskläder

Vi håller koll på det bästa och senaste inom profilreklam och profilkläder.

Profilreklam & profilkläder

Skyltar &
storformat

Rollups, skyltar, fasadvepor, bildekor. Vår skyltverkstad hjälper dig att synas.

Skyltar & storformat

Ateljé & kommunikation

Vår ateljé hjälper dig med formgivning för ditt företags grafiska material.

Ateljé & kommunikation