Vårt miljö- och kvalitetsarbete.

I vårt kvalitetsarbete strävar vi alltid efter hög kvalitet i varje leverans och en arbetsprocess som har minsta möjliga miljöpåverkan. Certifikat och diplom i all ära, och vi är stolta över de vi har, men det viktigaste är att vi dagligen levererar produkter och tjänster med ett miljötänk. Det är det som gör skillnad.

Vårt tryckeri tar miljöhänsyn

Vi verkar i en bransch som tagit stora steg framåt för att i möjligaste mån minska sin negativa miljöpåverkan. Nya material, förbättrade produktionsmetoder med allt mindre kemikaliehantering och framförallt betydligt lägre utsläpp är några av de faktorer som vi, och hela tryckeribranschen, arbetar med. Vi på Infoservice har en digital produktion av trycksaker vilket gör att kemikaliehanteringen är minimal. Vi tar vårt ansvar, erbjuder kunderna ett aktivt bra val för miljön då de papper som vi främst använder är miljöklassade enligt:

  • FSC och/eller
  • EU Ecolabel
  • Svanen

Vill du veta mer om vilka miljöanpassade papper du kan använda för din nästa tryckproduktion, fråga din projektledare.

De underentreprenörer vi nyttjar för offsettryck är Svanenlicensierade och vi själva arbetar utifrån motsvarande krav.

Transporter ska göras miljösmart

Alla transporter, både tjänsteresor och leveranser, försöker vi så långt som möjligt att samordna för att både spara tid, pengar och miljö. Lokala leveranser sker nästan uteslutande med vår egen elbil.

Vår FR2000-certifiering visar att vi tar miljön på allvar, vi arbetar med ständiga förbättringar där vår miljöpolicy och miljömål är i fokus.

FR 2000 certifiering

Vi har ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Vi arbetar med förbättringar genom FR2000, ett svenskt ledningssystem som innefattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande. Vill du veta mer om vårt miljö- och kvalitetsledningssystem?

certifiering fr2000

Nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och kunskap direkt i din mejlbox!

Anmäl dig här!
Lämna följande fält tomt