Vårt miljö- och kvalitetsarbete.

I vårt kvalitetsarbete strävar vi alltid efter att leverera hög kvalitet vid varje tillfälle samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan. Även om vi är stolta över våra certifikat och diplom är det viktigaste för oss att dagligen leverera produkter och tjänster med en medvetenhet om miljön. Det är detta som verkligen gör skillnad.

Vårt tryckeri tar miljöhänsyn

Vi är verksamma inom en bransch som har vidtagit betydande åtgärder för att minimera sin negativa miljöpåverkan. Genom användning av nya material, förbättrade produktionsmetoder med minskad kemikaliehantering och framför allt betydligt lägre utsläpp, strävar vi och hela tryckeribranschen efter att vara miljövänliga. På Infoservice använder vi oss av en digital tryckproduktion, det innebär att vår hantering av kemikalier är minimal. Vi tar vårt ansvar och erbjuder våra kunder ett aktivt och positivt miljöval genom att använda miljöklassade papper för våra produkter. Nedan hittar du information om vilka miljöklassningar våra papper uppfyller:

  • FSC och/eller
  • EU Ecolabel
  • Svanen

Vill du veta mer om vilka miljöanpassade papper du kan använda för din nästa tryckproduktion, fråga din projektledare.

De underentreprenörer vi nyttjar för offsettryck är Svanenlicensierade och vi själva arbetar utifrån motsvarande krav.

Transporter ska göras miljösmart

Alla transporter, både tjänsteresor och leveranser, försöker vi så långt som möjligt att samordna för att både spara tid, pengar och miljö. Lokala leveranser sker nästan uteslutande med vår egen elbil.

Vårt miljöarbete
Vårt kvalitetsarbete

FR 2000 certifiering

Vi har ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Vi arbetar med förbättringar genom FR2000, ett svenskt ledningssystem som innefattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande. Vill du veta mer om vårt miljö- och kvalitetsledningssystem?

certifiering fr2000

Nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och kunskap direkt i din mejlbox!
Lämna följande fält tomt